W procesie odwróconej osmozy woda płynie z roztworu o większej zawartości jonów (większej ilości zanieczyszczeń, materii organicznej) do roztworu o mniejszej zawartości jonów (poprzez odpowiednią membranę/ filtr RO). Można powiedzieć, że woda jest zabierana z roztworu zanieczyszczonego i przeciskana przez membranę do roztworu mniej zanieczyszczonego. Proces odwróconej osmozy jest więc procesem, w którym kierunek ruchu wody jest odwrotny w stosunku kierunku znanego ze „zwykłego” procesu osmotycznego.  Woda RO pozbawiona jest rozpuszczonych soli, mikroorganizmów, pyrogenów, zawieszonej w wodzie materii organicznej. Instalacja wody RO stanowi źródło bardzo dobrej jakości wody do zasilania układów, które powinny pracować ze znacząco obniżonymi poziomami wybranych lub wszystkich jonów. Woda RO jest więc często wykorzystywana do zasilania kotłów służących do wytwarzana pary.

 

Woda RO | Filtr RO | Produkcja wody RO |

 

Woda RO

Woda RO posiada usunięte do 90% materii rozpuszczonej obecnej w wodzie zasilającej układ RO. Skuteczność instalacji w usuwaniu jonów będzie się różniła w zależności od warunków procesowych I wieku instalacji. W procesie RO otrzymywana jest woda o wysokiej czystości chemicznej (następuje zatrzymywanie cząstek o rozmiarach przekraczających 0,1 nm – jonów, materii rozpuszczonej, zanieczyszczeń), natomiast należy zaznaczyć, że jest to proces stosunkowo drogi, a sam układ produkcji wody wymaga regularnych przeglądów i serwisów. Woda RO posiada obniżoną zawartość TOC (ogólny węgiel organiczny), co pozwala na stosowanie niższych dawek podchlorynu lub ozonu, jeśli niezbędne jest późniejsze uzdatnienie wody pod kątem mikrobiologicznym. Ponieważ przeciętny rozmiar bakterii wynosi ok. 1 mikrometra, drobnoustroje są skutecznie zatrzymywane przez filtr RO. Instalacji RO nie można jednak traktować jako niezależnego systemu pozwalającego otrzymywać w sposób powtarzalny wodę o zerowej liczbie drobnoustrojów (czasami obserwuje się niekorzystne zjawisko tworzenia biofilmu na membranach RO) – celem skutecznego zabezpieczenia wody RO przed obecnością w niej/ wzrostem drobnoustrojów, konieczne byłoby zastosowane dodatkowego kroku uzdatniania mikrobiologicznego mającego miejsce już na wyprodukowanej wodzie RO.

 

Filtr RO

Memebrana RO może być wykonana np. z celulozy, poliamidu. Na membranę działa bardzo wysokie ciśnienie rzędu 8 – 20 MPa (przyłożone do membrany ciśnienie musi być większe od ciśnienia osmotycznego). Filtry RO są bardzo wrażliwymi elementami instalacji. Niekorzystnie działa na nią m.in chlor oraz minerały obecne w wodzie zasilającej układ RO. Niekorzystny wpływ chloru na filtr RO redukuje się m.in. poprzez wcześniejsze dozowanie do wody dwusiarczanu sodu, naświetlanie wody lampą UV, filtrowanie wody na węglu aktywnym. Filtr RO zabezpieczany jest często przed nadmiernym ładunkiem jonów, poprzez wcześniejsze zmiękczanie wody zasilającej instalację RO.

 

 

NASZE USŁUGI


AUDIT HIGIENICZNY INSTALACJI PRODUKCYJNEJ

Zamów wykonanie oceny budowy linii produkcyjnej
w swoim zakładzie, u dostawcy
lub w firmie, w której budujesz instalacjęSZKOLENIE HYGIENIC DESIGN

Dowiedz się więcej na temat
zasad projektowania
higienicznych linii produkcyjnych