Woda lodowa to woda z glikolem propylenowym (ewentualnie glikolem etylenowym), która dzięki niskiej temperaturze krzepnięcia jest dokonałem „źródłem zima” dla instalacji i obiegów wymagających chłodzenia. Instalacja wody lodowej jest często obiegiem chłodniczym drugiego stopnia tj. dochładza medium, które wcześniej zostało schłodzenia dzięki wodzie chłodniczej. Typowe parametry wody lodowej, stężenia glikolu na poziomie 30 – 50%, umożliwiają stosowanie roztworów glikolowych w tych miejscach, w których mogłoby dojść do przemarzania instalacji czynnika chłodzącego np. gdy instalacja jest na dworze lub gdy do pomieszczenia wprowadzane jest w dużej ilości zimne powietrze z zewnątrz (w zimie istniałoby ryzyko zamrożenia medium chłodniczego).

 

Instalacja wody lodowej | Temperatura krzepnięcia i parametry wody lodowej | Obiegi glikolowe

 

 

Instalacja wody lodowej

Instalacja wody lodowej, której zadaniem jest chłodzenie higienicznych instalacji produkcyjnych (np. wody, składników, półproduktów lub produktów branży spożywczej, kosmetycznej lub farmaceutycznej), powinna być wypełniona glikolem propylenowym, a nie toksycznym glikolem etylenowym. Obieg wody lodowej wypełniony glikolem propylenowym, w przypadku przecieku wody lodowej do produktu (np. w nieszczelnym lub przerdzewiałym wymienniku ciepła), stanowi potencjalnie mniejsze zagrożenie dla higieny i bezpieczeństwa wyrobu. Glikol propylenowy jest bezpieczny dla zdrowa ludzi, stosowany jest m.in. jako dodatek do żywności. Przykładowo, Amerykańska Agencja ds. Bezpieczeństwa żywności i Leków (FDA) w dokumencie 21 CFR 184.1666 – Glikol propylenowy dopuszcza stosowanie glikolu propylonwego w mrożonkach na poziomie nieprzekraczajacym 24%, a wproduktach morzonych branży mleczarskiej do 2,5%. Glikol etylenowy jest z kolei toksyczny – uszkadza nerki, wątrobę, mózg. Glikol etylenowy może być teoretycznie stosowany w obiegach wody lodowej w zakładach branży spożywczej, kosmetycznej lub farmaceutycznej, ale tylko tam, gdzie nie możliwości jego przecieku do produktu.

 

Parametry wody lodowej

Krzywa krzepnięcia wody lodowej zawierającej glikol etylenowy lub glikol propylenowy ma bardzo zbliżoną charakterystykę. Podane poniżej parametry wody lodowej posiadają następujące temperatury krzepnięcia:

Woda lodowa o zawartości glikolu 30%: temperatura krzepnięcia ok. -15°C.

Woda lodowa o zawartości glikolu 40%: temperatura krzepnięcia ok. -25°C.

Woda lodowa o zawartości glikolu 50%: temperatura krzepnięcia ok. -40°C.

Im więc wyższe stężenie glikolu, tym niższa temperatura zamarzania glikolu, ale jednocześnie tym mniejsze ryzyko wzrostu mikrobiologicznego w instalacji wody lodowej. Gdy woda lodowa zawiera około 40% glikolu, rozwój mikroorganizmów jest całkowicie zahamowany.

 

Temperatura krzepnięcia wody lodowej

Od stężenia roztworu glikolu będzie zależał jego punkt krzepnięcia. Temperatura krzepnięcia powinna być o kilka stopni niższa od spodziewanej najniższej temperatury, w której obieg ma pracować.

 

Kwalifikacja wody lodowej

Kwalifikacja wody lodowej powinna w części IQ (kwalifikacja instalacyjna) obejmować weryfikację wykonania materiałowego instalacji. Zarówno glikol etylenowy, jaki i glikol propylenowy jest korozyjny nawet na poziomie kilkuprocentowych roztworów. Kluczowe jest więc zbudowanie instalacji wody lodowej ze stali nierdzewnej i/lub dodawanie do obiegu inhibitora korozji.

 

 

 

NASZE USŁUGI


AUDIT HIGIENICZNY INSTALACJI PRODUKCYJNEJ

Zamów wykonanie oceny budowy linii produkcyjnej
w swoim zakładzie, u dostawcy
lub w firmie, w której budujesz instalacjęSZKOLENIE HYGIENIC DESIGN

Dowiedz się więcej na temat
zasad projektowania
higienicznych linii produkcyjnych