Odbiory i audity higieniczne linii produkcyjnych

ODBIORY I AUDITY HIGIENICZNE LINII PRODUKCYJNYCH

 

Budujesz lub modyfikujesz linię produkcyjną w zakładzie produkcyjnym branży spożywczej, kosmetycznej lub farmaceutycznej? W naszej firmie zlecisz przeprowadzenie auditu higienicznego wskazanej instalacji procesowej.

W trakcie inspekcji, nasz ekspert z zakresu higienicznego projektowania i walidacji procesów czyszczenia:

 • Oceni, czy poszczególne komponenty linii zostały wykonane i zainstalowane zgodnie z zasadami higienicznego projektowania urządzeń (ang. hygienic design).
 • Pomoże w zidentyfikowaniu miejsc (m.in. martwych odnóg, szczelin w których przetrzymywany jest produkt, obszarów do których roztwór myjący ma utrudniony dostęp), które mogą nie czyścić się w sposób optymalny i stanowić potencjalne zagrożenie dla higieny procesu produkcyjnego lub być źródłem kontaminacji krzyżowej innych wyrobów wytwarzanych na linii.

 

 

PRZEBIEG OCENY

 

Etap 1. Przegląd dokumentacji przed przyjazdem do Klienta

Jeśli aktualne i udostępnione przez Klienta:
Zapoznanie się z przekazanymi przez Klienta informacjami oraz dokumentacją techniczną np.

 • Schematem P&ID instalacji
 • Informacjami na temat zastosowanych materiałów konstrukcyjnych
 • Informacjami na temat rodzaju produkowanych wyrobów
 • Informacjami na temat stosowanych procesów czyszczenia i dezynfekcji

Etap 2. Audit techniczny linii na miejscu u Klienta (zazwyczaj 1 dzień roboczy)

Ocena powinna być prowadzana jest w czasie, gdy instalacja jest umyta i gotowa do rozpoczęcia procesu produkcyjnego. Nie zalecamy prowadzenia inspekcji w trakcie czyszczenia lub w trakcie procesu produkcyjnego.

 • Instalacja oceniana jest „urządzenie po urządzeniu” / „metr po metrze”. Jeśli możliwe i zapewnione przez Klienta, inspekcja obejmuje demontaż wybranych komponentów linii (demontaż i powtórny montaż prowadzony jest przez pracownika Klienta).
 • W celu poprawnej klasyfikacji stopnia ryzyka dla stwierdzonych odchyleń, wskazane by inspekcji towarzyszyła dyskusja na temat zastosowanych rozwiązań technicznych i procesowych (np. sposobu pracy zaworów, możliwych konfiguracji produkcyjnych) – zalecane jest więc uczestnictwo w inspekcji osoby, która zna sposób pracy i przebieg procesu mycia linii

Etap 3. Opracowanie raportu (w ciągu 14 dni od auditu technicznego linii)

Raport opracowywany jest w wersji dwujęzycznej (jęz. polski + jęz. angielski) i zawiera:

 • Zdjęcia i opis zidentyfikowanych odchyleń i niezgodności
 • Wskazanie lokalizacji zidentyfikowanych odchyleń i niezgodności
 • Ocenę krytyczności odchyleń i zalecane działania korygujące
  (jeśli możliwe do określenia na podstawie zebranych informacji)

 

DODATKOWE INFORMACJE, WYCENA USŁUGI

 

Prosimy o pobranie zamieszczonej poniżej oferty cenowej i przesłanie informacji na temat miejsca i terminu planowanej inspekcji na dane kontaktowe wskazane w ofercie.
Jeśli wymagane, możliwe jest również przeprowadzenie inspekcji poza granicami Polski (usługa wyceniana indywidualnie).

 

Kliknij, aby pobrać ofertę w pdf