Woda chłodnicza to woda wykorzystywana do chłodzenia urządzeń lub instalacji procesowych zawierających np. wytwarzany w danym zakładzie wyrób. W zakładach branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej, woda chłodnicza teoretycznie nie musi być medium higienicznym, gdyż nie kontaktuje się w normalnych warunkach procesowych z wytwarzanymi wyrobami, surowcami, czy półproduktami. Ze względu na duży potencjał do wzrostu w niej glonów, bakterii, w tym bakterii Legionella, woda chłodnicza i jej obieg, projektowana jest w taki sposób, aby ograniczać wzrost biologiczny w układzie.

Podstawowe zagrożenia i problemy występujące w instalacji wody chłodniczej to:

 • Rozwój drobnoustrojów i powstawianie osadów biologicznych
  Woda chłodząca w wielu obiegach często osiąga temperatury dochodzące do 30 – 40°C. Temperatury takie stwarzają ryzyko rozwoju w układzie bakterii Legionella pneumophilia, a ryzyko potęgowane jest często przez fakt, iż instalacje wody chłodniczej (zwłaszcza wyposażone w wieże chłodnicze, w których następuje rozdeszczenie wody), generują aerozole, które mogą być wdychane przez ludzi. Niepożądany jest również rozwój w obiegach innych bakterii oraz glonów – tworzą one filmy bakteryjne i osady, które utrudniają wymianę ciepła, mogą być przyczyną utraty funkcjonalności niektórych elementów układu np. zaworów, przyspieszają procesy korozji.
 • Skażenie mikrobiologiczne (i chemiczne) wyrobu w przypadku przecieku wody chłodniczej do wyrobu
  Woda chłodnicza do której dodawane są biocydy i inne substancje hamujące w niej rozwój drobnoustrojów prawdopodobnie nie pozwolą w zdecydowanej większości przypadków na uzyskanie w obiegu wody chłodniczej wody o jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia. Stosowane powszechnie biocydy i substancje chemiczne wykluczają również stwierdzenie, że produkt z przeciekiem wody chłodniczej jest wyrobem w 100% bezpiecznym.
 • Tworzenie się kamienia w instalacji
  Kamień i inne osady mineralne odkładane w instalacji utrudniają wymianę ciepła, sprzyjają tworzeniu biofilmów
 • Korozja instalacji
  Woda chłodnicza zazwyczaj ma pH kwaśne i bardzo powoli, ale jednak, działa korodująco na instalację.

 

Instalacja wody chłodniczej | Woda chłodząca | Woda chłodnicza |

 

Instalacja wody chłodniczej

Z punktu widzenia higieny optymalnie, jeśli instalacja wody chłodniczej wyposażona była w dwa obiegi – pierwotny (w którym woda krąży poprzez wieże chłodnicze) i wtórny (z wodą o kontrolowanej jakości mikrobiologicznej; z obiegu tego woda ma przeponowy kontakt z produktem). Dobrze, jeśli instalacja posiada możliwość łatwego czyszczenia i dezynfekcji w przypadku nadmiernego wzrostu mikrobiologicznego/ wzrostu glonów. Dobrą praktyką jest lokowanie wież chłodniczych daleko od ruchu ludzi oraz poboru powietrza na potrzeby systemu HVAC (generowanie aerozoli i ryzyko Legionelli). Same wieże chłodnicze (jeśli na wyposażeniu obiegu) często zabezpiecza się przed nadmierną ekspozycją na działanie promieni słonecznych (przyspieszanie rozwoju glonów) i wpadaniem do wież liści i innych zanieczyszczeń, które stałby się później pożywką dla glonów i bakterii.

 

Woda w obiegu wody chłodniczej

Optymalnie jeśli woda służąca do uzupełniania układu jest wodą zmiękczoną (mniejsze odkładanie kamienia). Aby zapobiec rozwojowi glonów i bakterii, do instalacji wody chłodniczej zazwyczaj dozowane są w sposób ciągły biocydy. Jak w każdym obiegu wody, woda chłodnicza powinna krążyć. Stojąca woda istotnie zwiększa ryzyko tworzenia w instalacji biofilmów bakteryjnych.

 

 

NASZE USŁUGI


AUDIT HIGIENICZNY INSTALACJI PRODUKCYJNEJ

Zamów wykonanie oceny budowy linii produkcyjnej
w swoim zakładzie, u dostawcy
lub w firmie, w której budujesz instalacjęSZKOLENIE HYGIENIC DESIGN

Dowiedz się więcej na temat
zasad projektowania
higienicznych linii produkcyjnych